Groby Wojenne
Na terenie małopolski
18 01 1945
numer obozowy 174315, przywieziony do KL Auschwitz w lutym 1944 r.