Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1940
więzień KL Mauthausen