Groby Wojenne
Na terenie małopolski
27 06 1866
Inne
Armia pruska, poległy w bitwie pod Oświęcimiem 27 czerwca 1866 r.