Groby Wojenne
Na terenie małopolski
22 10 1919
Data śmierci widnieje tylko na pomniku.