Groby Wojenne
Na terenie małopolski
20 11 1914
Armia austro-węgierska
ZAPADY [RZESZÓW]
grob nr 6/2