Groby Wojenne
Na terenie małopolski
20 11 1914
Armia austro-węgierska
ROPCZYCE
grób nr 6/1