Groby Wojenne
Na terenie małopolski
23 11 1914
Armia austro-węgierska
ABCHENSI [RUDKI]
grób nr 6/8