Groby Wojenne
Na terenie małopolski
23 11 1914
Armia austro-węgierska
NIŻANKOWICE [PRZEMYŚL]
grób nr 6/12