Groby Wojenne
Na terenie małopolski
27 11 1914
Armia austro-węgierska
LUCIEC
grób nr 6/21