Groby Wojenne
Na terenie małopolski
01 12 1914
Armia rosyjska