Groby Wojenne
Na terenie małopolski
01 12 1914
Armia austro-węgierska
BRDA
grób nr 6/25