Groby Wojenne
Na terenie małopolski
02 12 1914
Armia austro-węgierska
LEWKÓW
grób nr 6/27