Groby Wojenne
Na terenie małopolski
03 12 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 6/29