Groby Wojenne
Na terenie małopolski
05 12 1914
Armia austro-węgierska
STALE [TARNOBRZEG]
grób nr 6/32