Groby Wojenne
Na terenie małopolski
19 12 1914
Armia austro-węgierska
KORATYLOK
grób nr 6/46