Groby Wojenne
Na terenie małopolski
23 12 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 6/39