Groby Wojenne
Na terenie małopolski
28 12 1914
Armia austro-węgierska
MARKOWICZNA
grób nr 6/40