Groby Wojenne
Na terenie małopolski
10 02 1915
Armia austro-węgierska
BERNDORF
grób nr 6/48