Groby Wojenne
Na terenie małopolski
05 04 1915
Armia austro-węgierska
FILZMOS [SALTZBURG]
grób nr 7/2