Groby Wojenne
Na terenie małopolski
05 06 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 6/1