Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 1939
MYŚLACHOWICE
wdowa po Benedykcie