Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 1939
TRZEBINIA
mąż Janiny Czubernat