Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 1939
MAKOSZOWY
MAKOSZOWY
mąż Gertrudy Mieszko