Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 08 1944
TRZEBINIA
TRZEBINIA
mąż Zofii Głowacz