Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 08 1944
WODNA
WODNA
żona Henryka z d. Sołtysik