Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 08 1944
TRZEBIONKA
TRZEBIONKA
syn Walentego i Marii