Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 08 1944
GÓRKA 24
TRZEBINIA
córka Maksymiliana i Anieli