Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 08 1944
TRZEBIONKA
ANDRYCHÓW
żona Maksymiliana z d. Zasięg