Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 08 1944
TRZEBINKA
mąż Franciszki Kaczmarczyk