Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 08 1944
TRZEBIONKA
ZABRZEG
syn Jana i Róży