Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 08 1944
JAWORZNO
KRAKÓW
mąż Zofii Wełna