Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 08 1944
TRZEB?
mąż Ludwiki Kubrynowicz