Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 09 1939
BĘDZIN
syn Pinkusa i Fajgli z d. Rozenblat