Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 09 1939
BĘDZIN
syn Chila i Szandli z d. Żmigród