Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 09 1939
BĘDZIN
syn Moszka i Ruchli z d. Sandzor