Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 09 1939
MSZCZONÓW
syn Szlamy i Estery z d. Zamosa