Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 09 1939
WOLBROM
syn Moszka i Marii z d. Katz