Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 09 1939
WODZISŁAW
syn Hersza i Hindy z d. Wrocławska