Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 09 1939
MACZKI GM. STRZEMIESZYCE
KAMIEŃ GM. PAJĘCZNO
syn Izraela i Chai z d. Koplowicz