Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 09 1939
MACZKI GM. STRZEMIESZYCE
BĘDZIN
syn Abrama i Gitli z d. Wekselman