Groby Wojenne
Na terenie małopolski
08 09 1939
BĘDZIN
syn Henocha i Frymenty z d. Tenenberg