Groby Wojenne
Na terenie małopolski
28 09 1944
Armia Krajowa