Groby Wojenne
Na terenie małopolski
Armia austro-węgierska
grón nr 77