Groby Wojenne
Na terenie małopolski
08 12 1914
Armia niemiecka
grób nr 122