Groby Wojenne
Na terenie małopolski
18 01 1915
Armia austro-węgierska