Groby Wojenne
Na terenie małopolski
18 11 1914
Legiony Polskie
PIĄTKOWA POW. RZESZÓW
ps. ""Szczurek