Groby Wojenne
Na terenie małopolski
18 11 1914
Legiony Polskie
LUBLAK POW. JASŁO
syn Czesława