Groby Wojenne
Na terenie małopolski
20 12 1914
Armia rosyjska
I.R. 35