Groby Wojenne
Na terenie małopolski
19 12 1914
Armia rosyjska