Groby Wojenne
Na terenie małopolski
Armia rosyjska
I.R. 35